Zálohujte svá data

aneb Vše, co jste chtěli vědet o zálohování dat

Už jste zálohovali data?

Jste šťastný člověk, pokud jste se doposud nezabýval myšlenkou na zálohování dat. Rozhodně gratulujeme! Doposud Vás nepostihla žádná ztráta dat. Ale může být jen otázkou času, kdy se tak stane... Murphyho zákony, či přesněji - statistiky, jsou neúprosné... Neodkládejte zálohování, je ve Vašem zájmu. V článku přehledně vysvětlíme způsoby, jak jednoduše uchovat data, aby byla aktuální a přístupná.

Proč mám zálohovat data, když mám dobrý počítač?

V dnešní době téměř každý používá počítač pro ukládání dat. Soukromé osoby si ukládají rodinné fotografie, videa z dovolené, emaily s přáteli a známými, korespondenci s úřady. Živnostníci si vedou například účetní agendu, daňová přiznání, zatímco malé firmy přidávají navíc faktury, mzdy zaměstnanců, nabídky služeb... Výčet je pouze ilustrativní, každý dokáže určitě přidat další příklady. Všechna tato uložená data jsou svým způsobem cenná. Pro firmu a živnostníka znamenají měsíce či roky práce spolupracovníků, dodavatelů a odběratelů. Nebo jsou přímo konkurenční výhodou. Pro soukromé osoby jsou to zase vzpomínky na rodinný život, odpočinek nebo hobby. To vše tvoří hodnoty, které jsou jen velmi těžko vyčíslitelné. Představte si, jak byste se cítili, kdyby v tomto okamžiku byly všechny tyto údaje vymazány...

Tvrdíte, že to není možné? Jakkoli spolehlivě Váš počítač dosud fungoval, kdykoli může selhat. Může selhat pevný disk, má průměrnou životnost kolem 3-4 let. Pokud máte notebook, mikrootřesy při přenášení mohou poškodit souborový systém. Neopatrný kolega nebo dítě může nedopatřením smazat údaje. Zloději mohou vykrást firmu nebo ukrást notebook z auta. Nebo nejnovější hrozby v podobě počítačových virů... Nejen toto všechno může ve vteřině zničit týdny, měsíce a roky práce. Odpovědným postojem k zálohování dat můžete jednoduše a snadno předcházet těmto ztrátám.

Co je to zálohování dat?

Pod zálohováním dat rozumějme možnost obnovy dat z jiného média v případě, že došlo k poškození, ztrátě nebo odcizení dat tam, kde se obvykle ukládají. Jedná se o data, v nichž soukromé osoby, domácnosti, živnostníci a malé firmy vidí hodnotu, a proto si je chtějí uchovat. Cílem článku je nabídnout běžnému uživateli základní orientaci v oblastech: zálohování dat, ochrana dat, obnova dat, záchrana dat a důkladné smazání dat.

Pro úplnost uveďme ještě termín archivace dat, který je významově odlišný od zálohování dat. Pod archivací se rozumí takové uchování dat, aby se dalo zjistit, v jakém stavu byla tato data v určitém čase. Zároveň musí být archivní kopie dostupná během definovaného období. Data se archivují typicky jako důsledek interních předpisů v organizaci nebo ze zákona. O archivaci dat článek nepojednává.

Jak zálohovat data?

Otázka "Jak zálohovat data" se dá rozdělit na tři jednoduché podotázky:
1. Co zálohovat?
2. Kam zálohovat?
3. Jak často zálohovat?

Odpověď na první otázku je skryta v krátké úvaze: co by Vám chybělo nejvíce v případě, že by Váš počítač najednou zmizel. Byly by to e-maily s kolegy, rodinou nebo dodavateli? Byly by to fotografie z dovolené? Fotografie vnoučat s prarodiči? Faktury od zákazníků? Nebo mzdová agenda? Adresy a kontakty známých či zákazníků? Sepište si přehled těchto "cenných dat" a určitě se k němu během několika dní vraťte, zda Vás ještě něco nenapadlo.

Kam zálohovat souvisí se způsobem, jak technicky provést zálohování. Nejčastěji se používají tyto tři způsoby:
. manuálně na CD, DVD nebo USB či externí pevný disk
. online
. automaticky

Manuální zálohování provádí uživatel počítače v případě potřeby. Nejjednodušší je záloha na CD, resp. DVD média. Médium se vloží do mechaniky, v programu pro vypalování CD/DVD (respektive v novějších verzích Windows přímo v souborovém manažerovi) se vybírají soubory a adresáře, které je třeba zálohovat, a data se vypálí. Při zálohování na USB či externí pevný disk je postup ještě lehčí, stačí připojit zařízení a potřebná data zkopírovat.

Specificky je možné "zazálohoval narychlo", pokud je třeba provést zálohu několika nepříliš velkých souborů a počítač má přístup k internetu. Pokud má uživatel zřízené e-mailové konto na některém veřejném e-mailovém serveru, je možné si sám sobě poslat tyto soubory. Omezením může být velikost emailového účtu a rychlost připojení. V dnešní době však rychlosti připojení bývají dostatečné na převod desítek megabajtů a také většina e-mailových serverů poskytuje schránky takové velikosti.

Službu / On-line zálohování / poskytují zejména komerční poskytovatelé. Jedná se o možnost prostřednictvím internetu si odložit data na serverech poskytovatele takovéto služby. Poskytovatel za poplatek úměrný velikosti ukládaných dat zaručuje vysokou dostupnost dat a ochranu jejich důvěrnosti. Ochrana důvěrnosti je typicky realizována šifrováním s tím, že šifrovací klíč má k dispozici pouze zákazník. Mezi výhody této služby patří možnost přístupu k datům prakticky z libovolného počítače, který má přístup k internetu. Nevýhodou je, že v případě ztráty šifrovacího klíče není možné s daty pracovat a nedokáže to ani poskytovatel služeb.

S automatickým zálohováním můžete přestat myslet na zálohování. Windows 2000 a XP obsahují systémový program pro zálohování. Spouští se jednoduše příkazem ntbackup. V grafickém rozhraní je k dispozici průvodce, ve kterém vyberete soubory pro zálohování, určíte místo, kde budou zálohy umístěny ale hlavně si můžete vybrat, v kterou dobu, respektive jak často bude záloha prováděna automaticky. Záloha je vytvořena jako jeden velký soubor s příponou BKF.

Ať zálohujete data manuálně nebo online, je třeba se zamyslet, jak často budete záložní kopie vytvářet. Při hledání odpovědi je třeba vzít v úvahu, kolik dat vytvoříte za určité období, jak často se Vám stává, že děláte nárazovou práci, při níž vyprodukujete mnoho souborů. Obvykle se data zálohují týdně, za dva týdny, popřípadě měsíčně. Pokud však v průběhu dne ukončíte důležitý projekt nebo účetní závěrku nebo stáhnete obsah digitálního fotoaparátu do PC a vymažete jeho paměť, rozhodně proveďte zálohu co nejdříve, určitě však v ten samý den.

Na závěr je třeba se rozhodnout, jak a kde se budou uchovávat záložní média. Není dobrý nápad nechávat je v krabici či na poličce vedle počítače. V případě požáru nebo kompletní krádeže jsou vlastně nepoužitelná. Zálohy dat je nutné ukládat na bezpečné místo. Pro maximální bezpečnost doporučujeme vytvořit ještě druhou kopii a ukládat ji mimo budovu.

Jak obnovit zálohovaná data?

Pokud jste provedli zálohu dat manuálně, názvy souborů a adresářů napoví, kde data obnovit v případě potřeby. Když je jich však mnoho nebo se na záložním médiu vyskytuje několik verzí z různých dnů, není snadné se rozhodnout, které soubory obnovit. V této situaci elegantně pomůže automatické zálohování ve Windows (příkaz ntbackup). Pokud byla data odzálohovaná prostřednictvím automatického zálohování, v grafickém rozhraní pro obnovu dat je možné si vybrat jednoduše, které části je třeba obnovit a program sám provede zbytek.