Starejte se o svá data

aneb Vše, co jste nevěděli o mazání dat

Proč důkladně mazat soukromá data?

Každý se určitě jednou dostal do situace, že prodával nebo daroval dále svůj počítač, popřípadě se počítač přesouval jinému kolegovi v zaměstnání. Na počítači se nacházelo mnoho osobních údajů nebo důležitých firemních dat, která rozhodně nebyla určena dalším osobám. Jako majitel jste určitě tato data vymazal, nepochybně i vyčistil koš (Recycle Bin), popřípadě přeformátoval pevný disk a přeinstaloval operační systém.

Tato opatření však nemusí být dostatečná. Každý běžný uživatel výpočetní techniky s přístupem k internetovému vyhledávači si dokáže během několika minut najít speciální programy, které mu umožní Vaše domněle smazané údaje přečíst. Jak předejít takovému riziku?

Co je to důkladné smazání dat?

Pod pečlivým smazáním dat se rozumí takové smazání dat, kdy je za hranicí v současnosti známých  technologií opětovné přečtení takto vymazaných údajů. Lidově řečeno, nedokáže je obnovit ani tajná služba...

Jak to funguje? Nejdříve něco o tom, jak počítač ukládá data na pevný disk. Operační systém počítače pro lepší manipulaci s daty si je organizuje na pevném disku do bloků dat. Konkrétnímu způsobu organizace se říká souborový systém. V rámci souborového systému pak existují soubory, které počítač vnímá jako jednotlivé dokumenty, obrázky a videa. Klasické smazání dat v počítači probíhá tak, že operační systém prostě prohlásí za prázdné místo, kde se nachází soubor určený ke smazání. Původní data se tam však nacházejí a budou přepsána novými daty až tehdy, kdy bude dané místo na pevném disku potřebné. Ke smazání, jak si představujeme utření houbou školní tabuli, tady nedochází. Přeformátování pevného disku, speciální a i na nízké úrovni, je navíc  z pohledu důkladného smazání dat stejně neúčinné.

V praxi se důkladné vymazání dat realizuje tak, že speciální programy, které komunikují přímo s pevným diskem mnohonásobně přepíší ty místa na disku, kde se nachází soubor určený k vymazání. Mnohonásobným přepisem (v extrémním případě až 36x) se zajistí, že ani speciální nástroje v laboratořích nedokážu určit původní data (ve smyslu zbytkové hodnotě magnetizace disku).

Jak tedy důkladně smazat soukromá data?

Velmi jednoduše... Existují programy na důkladné smazání dat, které splňují standardy pro mazání dat mnoha ministerstev obrany ve světě. A úplně nejlepší je, že takové typy programů jsou k dispozici i legálně zdarma, tzv. freeware.

Progam po instalaci umožňuje vybrat si, které soubory je třeba důkladně odstranit a jakou velmi důslednou metodu použít. Následně je soubor vymazán. Při volbě velmi důkladných metod je třeba vzít v úvahu, že pro velké objemy dat se může jednat o dlouhou dobu mazání, běžně několik hodiny.