SPAM - pošta, na kterou určitě nemáte chuť

Jestliže máte e-mailovou schránku, pak jste se se spamem určitě setkali.

Stačí, že se Vaše nová e-mailová adresa jen někde mihne webem (stačí ji často jen uvést například do diskuze pod článkem), roboti skenující internet ji zanedlouho uloží do svých databází a už máte zaděláno na problémy. Vaše poštovní schránka se začne plnit nevyžádanými zprávami - objeví se anglicky psané nabídky na "od originálu nerozeznatelné" hodinky Rolex, na levné programy (Photoshop za 20 USD), psychofarmaka, Viagru nebo informace o vysoké výhře, kterou si můžete vyzvednout, když... V tomto článku si tedy objasníme, co to ten spam přesně je, jak vznikl, odkud přichází a jak je možné se proti němu bránit. {mospagebreak title=Jak chutná SPAM}

Začneme jedním citátem: "Provozovat spamming znamená zaplavovat internet mnoha exempláři jedné a téže zprávy ve snaze vnutit ji lidem, kteří by jinak takovouto zprávu přijmout vůbec nechtěli. Většina spamů jsou obchodně zaměřené nabídky, často jde o nabídky pochybných produktů, o podvodné nabídky postupů na rychlé zbohatnutí, či o nabídky pololegálních služeb. Odesílatele přijde rozeslání takovýchto zpráv velmi lacino - většinu nákladů totiž platí příjemci a poskytovatelé přenosových služeb, a ne odesílatel." Podle http://spam.abuse.net

Za spam lze tedy považovat elektronické zprávy, které někdo odesílá, aniž by je příjemce chtěl, nebo si je vyžádal. Je při tom jedno, jestli je předmět takovéto zprávy myšlen upřímně (stejně jako myšlenky některých našich politiků), nebo jedná-li se o vyložený podvod (například vylákání peněz za produkt, který ve finále nepřijde nebo nefunguje) - v obou případech dochází ke zneužití faktu, že poslat mail prakticky nic nestojí a stejné to je i s vybudováním databáze e-mailů. Pak se již těží z principu: "Pošleme toho hodně, však on se někdo nachytá..."
 
Angličtina je bohatá na vtipné názvy a výjimkou není ani pojem "spam". Toto jméno původně nesl (a je tomu dodnes) jeden masově vyráběný růžový druh "lančmítu" (luncheon meat), který vyrábí firma Hormel. V obecném pojetí se jedná o něco "bez valné chuti, nutriční a vzhledové hodnoty". Rozšířená teorie mluví o tom, že spouštěcím okamžikem, kdy se uchytil pojem "spam", byla scénka "Spam-Loving Vikings" ze slavného kabaretu Monty Python´´s Flying Circus. V ní nabízí číšník manželům Bunovým (citujeme): "Máme vajíčko se slaninou, vajíčko a spam, slaninu a spam, vajíčko se slaninou, párkem a spam, párek a spam, spam, slaninu, spam, spam, vajíčko, spam, párek, spam, spam, spam a slaninu, spam, spam, rajče a spam, spam, vejce a spam, rajče a vajíčko a spam, spam, spam...
 
Myslím, že to princip spamování, kdy k tomu co chcete někdo přidává to, o co nemáte zájem, vystihuje docela přesně...
 
Zneužití svobodné internetové komunikace
 
Hlavní podstata dnešní internetové pošty tkví v tom, že si lidé navzájem vyměňují zprávy prakticky bez omezení - tj. bez ohledu na typ připojení, vzdálenost a hardwarové vybavení. Do celého systému se zapojují jednotliví uživatelé z vlastní iniciativy a ze svého zájmu. Odesílatel odesílá v tomto svobodném modelu zprávy cíleně - především proto, že si je příjemce vyžádal, nebo o ně jinak projevil zájem.
 
Odesílatelé spamu však tuto zavedenou a fungující techniku zneužívají ke zcela jinému účelu. Zpráva je odesílána bez většího zájmu o konkrétního adresáta, často automaticky, a to pouze z iniciativy jedné strany - a to i přes to, že pro příjemce je nepodstatná, obtěžuje ho, nebo se ho dokonce snaží podvést.
 
Poznámka: jenom proto, že většina spamu je psána anglicky, je dopad nejnebezpečnějšího druhu spamu, takzvaného phishingu, u nás minimální. Typickým znakem phishingu je, že odesílatel se vydává za velkou a důvěryhodnou firmu (například banku nebo i... Microsoft) a pokouší se od uživatelů (často pod záminkou bezpečnostní kontroly!) vylákat čísla a PINy jejich platebních karet apod.
 
Historie spamu
 
Názor, že spam je jev, se kterým je třeba bojovat, se začal výrazněji prosazovat v době, kdy metody bombardování uživatelů málo relevantními zprávami pronikly do diskusních skupin Usenet. Tehdy se zneužíval zejména princip hromadného rozesílání zpráv všem registrovaným uživatelům dané skupiny a spam byl jedním z důvodů, proč popularita těchto diskuzí načas výrazně poklesla.
 
Avšak až v době masivního rozšíření internetu a zejména díky principu skenování www stránek na výskyt e-mailových adres našel spam tu pravou živnou půdu pro svoji činnost. Je však třeba říct, že spam není pouze otázkou el. pošty. Můžete se s ním setkat také na IRC, na chatech, v diskusních skupinách apod.
 
Znaky spamu
 
Spam lze na první pohled většinou poznat podle několika charakteristických znaků, jež se pokusím trochu objasnit.
 
Neznámá adresa: Z 90% Vám nevyžádaná pošta přijde právě z adresy, kterou neznáte. Nejčastější je také samotná adresa z nějakého free mailového serveru jako jsou yahoo.com nebo třeba hotmail.com. Samotné adresy májí také často nesmyslné tvary jako hrfgt@hotmail.com, trkies@ayhoo.com a pokud byste se pokusili na ní odpovědět tak neuspějete, neboť jsou falešné. Rozesílatel totiž nikdy nechce být vypátrán a tudíž e-maily odesílá z hacknutých PC, a nebo ze špatně zabezpečených serverů.
 
Předmět: Ten je u spamu většinou zvýrazněn a už sám o sobě uvádí, že se jedná o mimořádnou akční nabídku apod. Bývá také z 90% v angličtině.
 
Obsah: Takový spam obsahuje v sobě také často informaci, že se o nevyžádanou poštu nejedná a že celá operace je zcela legální. Na konci takovýchto mailů je ve většině případů také uveden odkaz, jenž Vás má z jejich adresáře pro odesílání spamu vyjmout. Avšak ten slouží hlavně jako potvrzení, že je Vaše schránka pořád aktivní a že právě na ni má smysl spam posílat.
 
Čím spam škodí
 
Především nás spam obtěžuje. Někomu možná nevadí si jednou denně smazat dva nebo tři nevyžádané e-maily. Je však hodně uživatelů, které tato činnost velice otravuje a znepokojuje. Bohužel pokud bude vše pokračovat nynějším tempem, pak se již nebude jednat o dva maily denně, ale bude jich několik desítek. Pak lze očekávat, že lidé již nebudou mít zájem využívat elektronickou poštu, neboť budou záplavou nevyžádaných zpráv znechuceni.
 
Rozesíláním spamu jsou také zneužívány samotné elektronické adresy. Pokud rozesílatel získá adresu například z www stránek, pak nemá žádné právo ji použít za účelem rozesílání nevyžádané pošty. Adresa je vlastně využita za jiným účelem, než bylo zamýšleno při jejím otisknutí. Jediný způsob jak by mohla být elektronická adresa použita je, že se uživatel sám registruje do služby příjmu reklamy apod.
 
Ale podstatnějším problémem, než že Vás spam otravuje, je že značně spotřebovává Váš čas a tím Vás brzdí v činnosti, ktreou chcete nebo potřebujete vykonávat. Velice podstatné a neopomenutelné důsledky také plynou pro samotný internet. Kvůli spamu dochází ke zbytečnému zahlcování sítí, přenosových kapacit a nakonec i samotných poštovních serverů a diskových prostorů.
 
Pokud máte schránku zahlcenou nevyžádanou poštou, může se to také značně projevit na vyúčtování internetu - připojujete-li se přes dial-up.

Kdo ho rozesílá
 
Spam rozesílají lidé, kteří se snaží udělat reklamu nějakému produktu či internetové stránce. Bohužel však nejsou natolik hloupí, aby vše prováděli ze svého PC, ale používají k tomu nejčastěji počítače, jež jsou napadeny trojským koněm, který umožňuje posílat spam bez vědomí uživatele.
 
Z celkového podílu odeslaných spamů je jich nejvíce odesláno z USA. Jiné země jsou však samozřejmě zastoupeny také - mezi nimi dominují především Čína a Korea.
 
Možností, odkud získávají odesílatelé e-mailové adresy, je celá řada, ale především je získávají z internetových stránek. Existují programy, které dokážou scanovat www stránky a adresy v nich obsažené automaticky přidávat do adresáře pro odesílání spamu. Dalším velice zaručeným zdrojem pro získání adres jsou různé klamné soutěže apod. Nemalou roli také hrají samotné spamy, které obsahují odkaz na odebrání z databáze - po kliknutí však nedojde k odebrání, ale naopak k potvrzení toho, že Vaše e-mailová adresa je opravdu používána. Také jsou dostupné databáze e-mailů - někteří rozesílatelé spamu nabízí za poplatek kompletní seznam elektronických adres, jenž může čítat někdy i více než 6 mil. položek.
 
Bohužel v řadě zemích světa nejsou zákony, podle kterých by bylo možné odesílatele spamu trestat a stíhat. U nás sice takovéto zákony existují, ale zase vše velice často vázne na úřednících.
 
Pokud nás spam zahlcuje každý den v počtu několika desítek zpráv a většina z nich je od stejné společnosti či ze stejné adresy, máme několik možností, jak proti nim zakročit - zda bude tento zákrok účelný, či ne, už je věc jiná.
 
Ale je třeba si uvědomit, že ochrana nemůže nikdy být 100%.

Prevence
 
Základní ochranou je samozřejmě prevence. Především je potřeba snažit se svou adresu udržet co nejvíce v tajnosti. Pokud je to možné, zřidte si schránky dvě a jednu používejte na soukromou korespondenci či pro práci a druhou například při vyplňování dotazníků, soutěží apod.
 
Dalším velice účinným krokem je také uvedení adresy v podobě, kterou nedokáže stroj tak snadno rozpoznat. Například místo Spam@otrava.cz uvedete Spam(zavináč)otrava(tečka)cz. V takovéto podobě je již adresa z hlediska stroje nerozpoznatelná, ale každý běžný uživatel ji přesto má k dispozici - a to je podstatné.
 
Toto však platí pouze pro ty uživatele, jejichž adresa zatím nebyla zneužita a objevena. Pokud již spam dostáváte a nemáte v úmyslu si zakládat schránku jinou, budete muset využít některé z dalších řešení.

Právni cesta
 
Prvním způsobem obrany může být odkázání se na porušení zákona o ochraně osobních údajů. Uznatelnou stížností může být fakt, že odesílatel shromažduje elektronické adresy za podmínek, jež nevyhovují zákonu o ochraně osobních údajů. Dalším může být také to, že je využívá za jiným účelem, než za jakým byly zveřejněny (například v diskusi jako možná kontaktní adresa pro další komentáře apod.).
 
Další z možností je odkázání se na zákon o šíření reklamy - ten upravuje možnosti veřejného šíření reklamy a zakazuje ji v tom případě, pokud vede k výdajům adresáta nebo jej jakýmkoli způsobem poškozuje.
 
Ale při rychlosti práce dnešních soudů a velikosti škod, jež může spam způsobit, prakticky nemá smysl se na soud vůbec obracet. Většina úřadů by takovéto stížnosti ani nepřikládala velkou váhu. A hlavně tento postup lze použít pouze k žalobě českých odesílatelů spamu.

Technické prostředky
 
Pomocí technických prostředků dokážeme rozlišovat, zda mail je či není spam pouze na nízké úrovni. Existuje mnoho programů, které příchozí e-maily rozpoznávají a podle zadaných kritérii je buď nechávají, nebo je mažou. Bohužel tyto programy nejsou natolik spolehlivé, aby dokázaly s určitostí říct, co spam je a co ne, a tudíž se často stává, že smažou i e-mail, který nevyžádaný není.
 
Další nevýhodou tohoto řešení spočíva v tom, že tyto programy zpravidla pracují až na uživatelských PC, a tudíž mail stejně musí projít přes server a pak naši linku, čimž spotřebovává přenosové kapacity. Nejlepším řešením by tedy bylo využívat tyto možnosti už na straně serveru.
 
Ovšem technické prostředky se dále dělí na dva různě pracující mechanismy. V jednom je na základě filtru kontrolována zpráva z hlediska obsahu, adresy a předmětu - to jsou spamové filtry (každý pracuje trochu jinak a s různou efektivností). Dalším řešením jsou programy, jež si nevhodné adresy zapisují na seznam - tzv. Blacklist a adresy, které jsou vhodné a maily z nich přijímat chceme, pak do seznamu Whitelist. Avšak není výjimkou, že na PC se obě možnosti vyskytují současně. Při vhodné kombinaci obou možností lze dosáhnout poměrně slušné ochrany.
 
V této oblasti byl za poslední dva roky učiněn velký pokrok a nyní již existují i programy, které dokážou pomocí heuristických filtrů třídit maily i na základě obsahu. Poštu třídí na základě běžných znaků, jež se ve Spamu vyskytují. Takovéto filtry však pracují pouze s anglickým jazykem (90 % spamu je totiž v angličtině) a pokud je v e-mailu použitá jiná znaková sada či jazyk, má filtr značné problémy s jeho detekcí. Pokud tedy takovýto filtr narazí na frázi "Cheap Viagra" a najde ji v textu ještě několikrát, pak je e-mail okamžitě vyřazen, ale pokud se fráze pozmění na něco ve smyslu "Cheap Viiaaggraaa" pak toto slovo již filtr obsaženo nemá, a tudíž má s detekcí značné problémy.

Zkusit se odhlásit
 
Mnohdy se stává, že pomůže pouze spam odeslat na výchozí adresu (pokud ale je skutečná) nebo kontaktovat správce poštovního serveru, ze kterého spam přišel. Jak jsem již zmiňoval, tak mnoho nevyžádané pošty má na konci odkaz, jenž má sloužit k odhlášení z databáze e-mailů. Někdy se stane, že takovýto odkaz opravdu plní svou funkci a po kliknutí na něj spam přestane chodit. Většinou tyto odkazy slouží jen jako potvrzení, že spam byl doručen na adresu, kde se jím někdo zabývá, a tudíž má smysl je na tuto adresu i nadále posílat.
 
Toto řešení je tedy spíše metoda pokus - omyl. Je možné, že se Vám podaří na čas se spamu zbavit, ale je také možné, že při pokusech o odhlášení z databáze pouze zvýšíte počet nevyžádané pošty ve Vaší schránce.

Jak se ochránit doma
 
Máte samozřejmě několik možností, které lze v případě napadení spamem provést. Jestliže dostanete jeden spam týdně, mohl by vám bohatě stačit filtr, jenž bývá ve většině nových poštovních klient přímo zabudovaný. V těchto filtrech lze zpravidla nastavit rozpoznávání podle zadaných kritérií jako jsou adresy, často se vyskytující slova apod. Vyhodnocování probíhá na základě vyplnění Blacklistu (nechtěných adres) a na detekci na základě zadání klíčových slov. Avšak správné a dostatečné nastavení tohoto filtru dá opravdu práci a nikdy není 100%. Ale jako základní způsob ochrany se dá samozřejmě použít.
 
Pokud je Vaše schránka neustále pod palbou nevyžádané pošty, zkuste sáhnout po některém z mnoha anti-spam programů. Na trhu je jich celá řada, ale já se zmíním především o programech SpamKiller a SpamPAL. Ovšem tím nechci říct, že by byly jedinými dostupnými a použitelnými programy. Z dalších stojí za zmínku rozhodně například Spam Eater.

SpamKiller
 
Tento vynikající program od společnosti McAfee (známá především výrobou antivirů) Vás dokáže před spamem ochránit velice spolehlivě. Bohužel není freeware. Stáhnout si lze pouze 30denní zkušební verzi a po uplynutí této doby je nutné jej registrovat za poplatek (39,9 $).
 
Po instalaci je potřeba nastavit některé údaje jako jsou typ připojení, druh e-mailového klienta, odchozí server, příchozí server a druh připojení. Vše lze otestovat zda, je nastaveno správně.
 
Většina programů však pořád není na takové úrovni, aby dokázala se 100% určitostí prohlásit, zda mail je či není spam, a tak se veškeré podezřelé zprávy nemažou, ale pouze přesouvají do složky killed-mail. Takže pokud po čase zjistíte, že mail od Vašeho kolegy z práce Vám nedošel, stačí pouze prohlédnout právě složku killed-mail.
 
Hlavní okno programu SpamKiller - složka killed-mail.
 
Jak již bylo zmíněno, program pracuje tak, že v každé zprávě hledá charakteristické znaky a slova, jež se v nevyžádané poště zpravidla objevují. Program má zabudované filtry, které pracují v několika úrovních. Nejprve se zkontroluje odchozí adresa a porovná se se seznamem na Blacklistu (ten obsahuje několik tisíc známých spam adres), v dalším kroku se porovnává předmět zprávy a v neposlední řadě se zkoumá samotný text e-mailu.
 
Pokud tedy přijde zpráva z domény adult.com, je okamžitě označena za spam. To samé se stane, pokud má zpráva v předmětu například free offer.
 

Okno s filtrem, jež rozpoznává známé adresy, ze kterých spam přichází.
 
Další nespornou výhodou je možnost provádět aktualizace přímo ze samotného programu. Seznam Blacklistu se totiž velice rychle rozrůstá, a tak je vhodné mít jej co nejaktuálnější. Stačí pouze kliknout na tlačítko "Check for new updates" a program již celou aktualizaci provede sám.
 
Okno aktualizace
 
Při celkovém pohledu na tento program nelze říct nic jiného, než že při minimálních nárocích na nastavení poskytuje velice kvalitní a spolehlivý způsob ochrany před nevyžádanou poštou. Především je velice vhodně vyřešen systém s ukládáním spamu do složky killed-Spam. Jediná nevýhoda je - program není freeware.

SpamPAL:
 
Dalším z řady úspěšných anti-spamových programů je SpamPal od společnosti SpamPAL. Největší výhoda tohoto anti-spamu - je freeware.
 
Instalace je velice jednoduchá a není potřeba provádět žádné složité nastavení ani nejsou vyžadovány údaje potřebné pro funkci poštovního klienta.
 
Tento program pracuje pod Windows a je kompatibilní s Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora apod. Bohužel ale nepracuje pod AOL, Hotmail, Yahoo, Juno, MSN a podobnými klienty.
 
SpamPAL sedí mezi poštovním serverem a Vaším poštovním klientem a každý příchozí e-mail prověřuje. Když zjistí, že se jedná o spam, změní v daném a-mailu záhlaví a pak již stačí v samotném poštovním klientovi nastavit, aby se zprávy s tímto záhlavím přesouvaly do vybrané složky pro spam. Všimněte si tedy, že je to poněkud odlišný způsob označování nevyžádaných zpráv.
 
Není třeba nastavovat parametry jednotlivých e-mailových účtů, jež jsou z PC využívány, neboť program automaticky monitoruje POP3 a IMAP4 připojení, takže zaznamenává jakýkoli příchozí e-mail. Tím je procedura instalace podstatně zjednodušena a zvládne ji i opravdový začátečník.

Pokud jste pokročilý uživatel, máte v položce nastavení opravdu veliké možnosti, jak si funkce programu upravit ke své libosti. Je možné nastavit monitoring i jiných portů, než jsou standardně přiřazeny pro POP a IMAP4. Můžete si vytvořit své White a Black listy a tím si sami nastavit povolené a nepovolené adresy. Z dalších možností zmíním především automatickou aktualizaci, jež zajistí nejvyšší možnou ochranu před spamem.

Program pracuje na základě monitoringu zpráv a porovnáváním pomocí DNSBL seznamů (http://www.mail-abuse.org/rbl/). Je to seznam počítačů, jež jsou známy tím, že odesílají spam. Můžete si tedy nastavit, zda bude program monitorovat právě na základě těchto seznamů nebo zda použijete seznamy vlastní. Doporučuji Vám ale použít právě DNSBL, jelikož je často aktualizován a mnoho providerů do něj pravidelně přidává nové položky.
 
Ve srovnání se Spam Killer je největší výhodou, že program je zcela zdarma a je česky, což může řadě uživatelů pomoci. Nevýhodou je, že neobsahuje složku Killed Mail, avšak při způsobu, jakým program spam označuje, by to bylo zbytečné.

Mozilla Thunderbird:
 
Tento program zde zmiňuji z toho důvodu, neboť je to vynikající alternativa za Outlook Express a především v sobě obsahuje poměrně kvalitní spam filtr. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete použít dodatečné programy a s Outlookem nejste spokojeni, pak bych Vám tento program vřele doporučoval.
 
Tento program v sobě obsahuje poměrně kvalitní filtr, jenž dokáže rozpoznat většinu z nevyžádané pošty. Bohužel se ale často stává, že jako nevyžádanou označí i poštu chtěnou. Se zprávou, jež je označena jako spam, lze provést několik úkonů - lze ji přesunout do složky "Nevyžádaná", lze ji vymazat nebo nastavit, ať se ve složce "Nevyžádaná" po několika dnech sama smaže.
 
Je také možné si filtry vytvářet sám a tím si nastavit třeba i třídění pošty soukromé, kterou zabudovaný filtr nerozpozná. Tím si můžeme například poštu od kolegů z práce třídit do jiné složky, než od kamarádů.
 
Samozřejmostí je také možnost ukládat informace o spamu do souboru - logovat. Tento program je svými schopnostmi a možnostmi spíše jeden z průměrných, avšak tím, že se zároveň jedná i o velice kvalitního poštovního klienta, se dostává na jedno z vedoucích míst.
 
Ale ani samotný Microsoft nezůstává v této oblasti pozadu. Jejich patentovaná technologie je implementována přímo do Outlooku od verze 2003, MSN 8 a Hotmail. Postupně byly vyvinuty i verze pro Exchange server 2003.
 
Celý program byl vyvíjen několik měsíců s podporou sta tisíců dobrovolníků z řad uživatelů služby Hotmail. Na základě jejich referencí a zkušeností byly definovány velice propracované filtry. Tyto filtry při použití s Exchange serverem umožňují smazat spam ještě předtím, než je vůbec odeslán k uživateli - čili na serveru.
 
Jinak se prakticky ale jedná o stejný způsob fungování jako v předešlém programu. Zpráva se vyhodnocuje na základě běžných znaků a adres. Je dobré vidět, že takto velký výrobce software nezapomíná ani na takovéto věci a snaží se je řešit.

Jak to bude dál
 
V dnešní době zaujímá spam 50 % z celkového podílu odeslané pošty, ale za několik měsíců se dá očekávat, že toto číslo vzroste až na 65 %. Tento stav by však měl přetrvávat pouze chvíli, neboť při dnešním trendu nasazování anti-spamových filtrů na samotné servery a vytváření zákonů, jež mohou rozesílatele spamu postihovat, by se měl stav snižovat až na únosných 5 %.
 
Bohužel dnešní doba směřuje k mobilním technologiím, a tudíž se dá očekávat, že rozesílání reklamních zpráv již nebude pouze výsadou e-mailu, ale budou brzy přicházet i na mobilní telefony v podobě SMS zpráv. V praxi by to mohlo vypadat například tak, že po příchodu do obchodního domu Vám na mobil okamžitě přijde nabídka slev či podobně - to by nemuselo být až tak nepříjemné, avšak horší by byla situace, kdy při jízdě na dálnici by Vám chodily na mobil elektronické podoby billboardů. V porovnání s tím, jakou dobu trvá smazání několika e-mailů a několika SMS je to docela nepěkná představa.
 
Do budoucna se uvažuje o několika zásadních krocích, jež by měly napomoci v odstranění nebo přinejmenším omezení nevyžádané pošty. Jedna z významných technologii by měla být uvedena pod názvem CSRI (Coordinated Spam Reduction Initiative). Jednalo by se o to, že původ zpráv by se dal zjistit podle Caller ID (číslo odesilatele). Server by tak pomocí těchto čísel mohl snadno určit, z jaké domény e-mail přišel a tím pádem daleko přesněji určit, zda je či není žádaný. Ale než se tato technologie plně zažije a zprovozní, bude ještě nějaký čas trvat.

Závěr
 
Lze očekávat, že budoucnost spamu již není příliš dlouhá. Každý z nás však k tomu může svým malým dílem přispět tím, že si anti-spamový filtr nainstaluje a bude se snažit spam výše popsanými způsoby zlikvidovat. Doufejme tedy, že poštovní servery a ISP se budou brzy snažit ochránit své uživatele před tímto nešvarem a provedou nezbytné kroky k ochraně.
 
Doufám tedy, že Vám tyto postupy alespoň zčásti pomůžou se nevyžádané pošty zbavit. Myslete ale také na to, že 100% ochrana nikdy neexistuje, a tudíž buďte trpěliví a snažte se se spamem vyrovnat a brát jej prostě jako nepříjemnou součást elektronické pošty.